A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
  "אני אומר ומדגיש שהרבה יותר טוב לצייר בחברה מאשר לבד"
    לאונרדו דה וינצי
 
   
 
 
 
 
 
מתווה מציע מגוון תכניות לפיתוח מקצועי ואישי, כמנוף להטמעת האמנויות בתהליכים חינוכיים. תוכניות אלה מכוונות להעצמת המחנך ויכולתיו היצירתיות, להקניית ידע וכלים לטיפוח היצירתיות והחדשנות בתהליכי הלמידה באמנויות ובכל תחומי הידע, ולקידום גישה בין-תחומית ורב-תרבותית בהוראה.

תוכניות מתווה עוסקות בדרכי עבודה הן בצפיה באמנות והן ביצירה מעשית בחומרים, טכניקות ומדיומים אמנותיים. התוכניות שמות דגש על שפת האמנות והתהליך היצירתי כמובילות תהליכי למידה וביטוי אישי. תוכניות אלה מקנות כלים אמנותיים לפיתוח חשיבה מורכבת ומטאקוגניטיבית, ביניהם תהליכי פתרון בעיות, חקר, המצאה ושימוש בדמיון.

"מתווה" מציע את תכניותיו במגוון מסגרות: השתלמויות, סדנאות, הרצאות, ימי עיון, מפגשים של למידת עמיתים, רבי-שיח ועוד.

תכניות ההכשרה של "מתווה" מותאמות לצרכי מחנכים ואמנים, מוסדות חינוך, תרבות וקהילה במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות, למסגרות הכשרת מורים והשכלה גבוהה הפועלים בקרב כל הגילאים ובמגוון אוכלוסיות.

אנא פנו אלינו לקבלת מידע נוסף ולהתאמת תכנית ההכשרה לצרכיכם .
 
pdf