A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
  "האמנות היא משימתו העילאית של האדם,
כי היא תרגיל מחשבתי שבאמצעותו
אנו מנסים להבין את העולם, ולעשותו מובן"
    אוגוסט רודן
 
   
 
 
 
 
 
"מתווה" הינו מרכז ארצי המציע ומאגד ידע, משאבים ויוזמות להובלת תהליכים חינוכיים ויצירתיים באמנויות. "מתווה" נועד לשמש במה מקצועית לפיתוח וקידום תחום האמנויות בחינוך בישראל. "מתווה" מציע משאבים וכלים חינוכיים, יעוץ וליווי מקצועי, מפתח תוכניות ודרכי הוראה ולמידה ופועל לקידום יוזמות ושותפויות. כל אלה בשני נתיבים שלובים: קידום החינוך והלמידה באמנויות ושילוב האמנויות בהוראה ובלמידה של תחומי ידע אחרים.

"מתווה" רואה באמנויות מרכיב מרכזי בתהליך החינוכי האישי, החברתי והתרבותי. את עבודתו מנחה ההכרה בכך שהעיסוק באמנויות מטפח ומקדם יכולות של חשיבה ויצירתיות. "מתווה" פועל לפיתוח למידה משמעותית והתאמת ההוראה לעידן טכנולוגי של ידע משתנה בגישה בין-תחומית המבוססת על שפת האמנות והתהליך היצירתי. "מתווה" מציב את האמנויות בקדמת הבמה ליצירת דיאלוג חברתי ובבניית גשר בין-תרבותי ורואה לנגד עיניו את הצרכים של מגוון האוכלוסיות המרכיבות את הפסיפס החברתי הישראלי.

"מתווה" פונה למחנכים, אמנים, למערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, לתוכניות הכשרת מורים ולמוסדות השכלה גבוהה בישראל. במערכות אלה אמנים ואנשי חינוך כאחד מדגישים את חיוניותו של מרכז ארצי לשילוב האמנויות בחינוך בישראל, מרכז שיתמוך, ידריך ויספק משאבים מקצועיים לעבודתם החינוכית. מתווה נוצר במענה לצרכים אלה.

בהקמת "מתווה" שותפים אנשי מקצוע מובילים- אנשי אקדמיה ואנשי שדה- מחנכים, אמנים, פרופסורים ומנהלים בעלי ידע וניסיון עשיר בפיתוח תכניות חינוך ואמנות למגוון אוכלוסיות, ובהוראה אקדמית בתחום.

"מתווה" הינו ארגון שלא למטרות רווח (מלכ"ר), ראשון מסוגו בישראל, אשר בסיסו בירושלים.
 
pdf