A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
  "יש ציירים אשר הופכים את השמש לכתם צהוב,
אך יש אחרים, אשר הודות לאמנותם וחוכמתם,
הופכים כתם צהוב לשמש"
    פבלו פיקאסו
 
   
 
 
 
 
 
מתווה יוזם תכניות, ומפעיל מודלים ופרויקטים חינוכיים מגוונים באמנויות, הבאים לקדם מטרות חינוכיות, חברתיות, תרבותיות וקהילתיות וליצור שינוי.

תוכניות אלה מעצימות את מקום האמנויות בחינוך ומרחיבות את העיסוק בהן במסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות.
הגישה הבין-תחומיות והרב-תרבותיות המנחה את התוכניות מתבססת על שפת האמנות האוניברסאלית, התהליך האמנותי היצירתי והחשיבה היצירתית.

התכנים ודרכי הפעלתם נקבעים בהתאם לצורכי קהלי היעד, ופונים לכל תחומי הידע, יחד עם נושאים חברתיים, תרבותיים והתפתחותיים.
תוכניות "מתווה" כוללות מפגשי למידה הדדית בין-קבוצות שונות, מפגשי אמנות בין-תרבותיים במוזיאונים, פרויקטים מוסדיים ובית ספריים בנושאים נבחרים, בניית תצוגות אמנות וסביבות למידה יצירתיות, הפיכת בית ספר ליצירתי, שילוב האמנות בהוראה ובלמידה של תחומי ידע אחרים ועוד.

התכניות מותאמות למגוון קהלים, אוכלוסיות וצרכים בכל רחבי הארץ. הן מונחות על ידי צוותים מקצועיים, יוצרות שותפויות חדשות ומניבות תוצרים יצירתיים ומקוריים.

אנא פנו אלינו לקבלת מידע נוסף ולהתאמת תכנית לצרכיכם .
 
pdf