A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
"כל מה שהאמן יוצר הוא תמיד סוג של דיוקן עצמי"
    מריסול
 
   
 
 
 
 
 
   
חברי העמותה
מייסדי "מתווה"
     
דפנה גוטמן מייסדת ויו"ר
שרה אורטל חברת הנהלה
רחל בילסקי - כהן  
אמירה בן-דור חברת הנהלה
יפה גאון חברת הנהלה
פרופ' צ'רלי גרינבאום חבר הנהלה
ציפי ויצמן  
   
צוות
מקצועי
     
דפנה גוטמן
שוש אברבוך
ענת בראל
קטי ברקן
יפה גאון
דניאלה לרר
 
pdf