A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
"האוויר, ברגע שהופך מואר,
מתמלא באינסוף דימויים להם העין משמשת כמגנט."
    ליאונרדו דה וינצי
 
   
 
 
 
 
 
"מתווה" פונה לכל מי שרואה בחינוך באמנויות יעד ומטרה.

"מתווה" פונה לכל מי שמעוניין בקידום מטרות חינוכיות באמצעות האמנויות.

"מתווה" פונה למערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות ולמערכות ההשכלה הגבוהה בישראל.

"מתווה" מפתח ומציע משאבים מקצועיים לחינוך באמנויות המיועדים לכל הגילאים, למגוון האוכלוסיות המרכיבות את החברה הישראלית ולקבוצות בעלות צרכים מיוחדים.

משאבים אלה מיועדים לשימושם של יחידים וארגונים, כגון: אנשי חינוך ואקדמיה, אמנים ושוחרי אמנות, פעילים קהילתיים, ארגונים, מוסדות חינוך, תרבות ואמנות, תוכניות השכלה גבוהה ועוד.

מחנכים, יועצים, מורים מקצועיים באמנויות ובכל תחומי הידע, גננות, מנהלים, רכזים חברתיים, מרצים וחוקרים, ימצאו ב" מתווה" במה ומקורות מידע לעשייה חינוכית עכשווית באמנויות.
 
pdf