A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
"רק דרך האמנות אנו יכולים לצאת מתוך עצמנו
ולדעת מה רואה האדם האחר"
    מרסל פרוסט
 
   
 
 
 
 
 
"מתווה" פונה לכלל האוכלוסיות בקשת החברתית בישראל ליצירת הזדמנויות שוות לעיסוק משמעותי באמנויות על פי צורכיהן.

"מתווה" שם דגש על צמצום פערים, פיתוח יכולות אישיות, העצמה וטיפוח של אוכלוסיות חלשות תוך שימוש בכלים משפת האמנות והתהליך היצירתי האמנותי.

"מתווה" מכוון משאבים לביסוס האמנויות בחינוך בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, אוכלוסיות בעלות רקע תרבותי וחברתי ייחודי ואוכלוסיות בעלות משאבים מוגבלים. "מתווה" מציע כלים ותהליכים באמנויות המהווים תרומה יחודית ומשמעותית לפיתוח המסוגלות של אוכלוסיות אלה.

"מתווה"עוסק בהדרכת אנשי חינוך, אמנות וקהילה כיצד להשתמש בכלים אמנותיים אלה לקידום עבודתם בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
 
pdf